Nacházíte se:
O nás > legislativa

Legislativa - výhody pro české odběratele.

Vzhledem k tomu, že jsme firma zaměstnávající více než 50% osob se změněnou pracovní schopností, můžete odebíráním výrobků od nás plnit zákon, jehož malý výňatek nám dovolte citovat.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

§81 Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, (Pozn. č. 47: Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.) státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností (Pozn. č. 48: Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb.) nebo obecně prospěšnou společností, (Pozn. č. 49: Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c) odvodem do státního rozpočtu,

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c). 

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.
17.02.2018 | Restaurace
Připravujeme pro Vás novinky v oblasti oblečení servírek i číšníků do poloviny tohoto roku.
Vložte svůj email a odebírejte novinky: