Nacházíte se:
O prodeji > reklamace

Reklamace

1) Uplatnit nároky za vady množství, druhu a zjevné vady dodaných produktů je kupující povinen bez zbytečného odkladu v provozovně prodávajícího. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud kupující prodávajícímu podá do 5ti pracovních dnů od převzetí zásilky písemnou zprávu o vadách zboží (fax, e-mail, dopis).

2) Záruky za ostatní vady jsou poskytovány v souladu s obchodním zákoníkem, pokud je kupujícím podnikatele nebo občanským zákoníkem, pokud je kupujícím spotřebitel.

3) Kupující je povinen k reklamaci doložit kopii prodejního dokladu, přesný popis předmětu reklamace, požadavek na řešení a kontaktní spojení.

4) Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30ti dnů od dodání zboží k reklamaci.

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.